Staňte se kvalifikovaným stavebním dodavatelem dle nového zákona

Šetřete režijní náklady a čas svých pracovníků. Využijte výhod prokázat kvalifikaci firmy v zadávacím řízení CERTIFIKÁTEM kvalifikace stavebního dodavatele dle § 233 – 240 zákona č. 134/2016 Sb. Náš akreditovaný certifikační orgán pro kvalifikaci posoudí, zda žadatel o certifikaci vyhovuje kvalifikačním předpokladům stanoveným v novém č. 134/2016 Sb. Na základě kladného posouzení vydáme Certifikát kvalifikovaného stavebního dodavatele a zajistíme jeho registraci u správce systému. Nová Pravidla systému certifikovaných stavebních dodavatelů.

Pro stavební zhotovitele, kteří se účastní výběrových řízení na veřejné zakázky a chtějí si urychlit a zjednodušit přípravu dokumentace k výběrovým řízením. Zákon o zadávání veřejných zakázkách, umožňuje prokázat kvalifikaci též certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných stavebních dodavatelů. Tento certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelem v rozsahu v něm uvedených údajů.
Systém certifikovaných stavebních dodavatelů je vymezen zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Osvědčení certifikačního orgánu umožňuje stavebním dodavatelům prokázat zjednodušeným způsobem splnění jejich kvalifikace pro výběrová řízení pro veřejné zakázky. Cílem certifikace je zajistit, aby odborně způsobilí dodavatelé byli kvalifikováni v souladu s kvalifikačními předpoklady.

Zákon o veřejných zakázkách, umožňuje prokázat kvalifikaci:

 1. předložením požadovaných dokladů prokazujících splnění kvalifikačních kritérií
 2. výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů
 3. certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných stavebních dodavatelů
  Tento certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelem v rozsahu v něm uvedených údajů

Registr stavebních dodavatelů spravovaný Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR obsahuje:

 • plné znění Pravidel systému certifikovaných stavebních dodavatelů
 • evidenci certifikačních orgánů pro kvalifikaci
 • evidenci certifikovaných stavebních dodavatelů
 • evidenci vydaných certifikátů.

Certifikace dodavatelů

 • Prokázání kvalifikace Kvalifikovaný stavební dodavatel, dle zákona o veřejných zakázkách, je takový, který: Splní základní kvalifikační podmínky definované v ustanovení § 233 až 240 zákona č.134/2016 Sb.
 • Náš akreditovaný certifikační orgán pro kvalifikaci posoudí, zda žadatel o certifikaci vyhovuje kvalifikačním předpokladům stanoveným v zákoně. Na základě vydaného certifikátu zajistíme registraci do Seznamu.

Certifikát kvalifikace stavebního dodavatele

Vydaný certifikát potvrzuje, že stavební dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, které definuje Systém certifikovaných stavebních dodavatelů schválený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve smyslu zákona, o veřejných zakázkách. Současně je certifikát podkladem pro vydání osvědčení o kvalifikaci a zapsání stavebního dodavatele do registru kvalifikovaných stavebních dodavatelů.

Naše kompetence

Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro produkty (výrobky, procesy, kvalifikaci a EPD je akreditován Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrován pod číslem 3013 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k osvědčení o akreditaci.

Ke stažení

Přihláška k certifikaci kvalifikace stavebního dodavatele

Přihlášku zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).