Provádíme komplexní hodnocení budov z hlediska udržitelné výstavby metodikou SBToolCZ, tepelně technického a energetického hodnocení, včetně vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Pro soudy, soukromou a komerční sféru provádíme hodnocení vad a poruch staveb s vypracováním odborných nebo znaleckých posudků.