Nabízíme následující vzdělávací akce, které školí naši kvalifikovaní pracovníci. Vzdělávací akce provádíme v našich školících prostorech nebo v místě klienta po domluvě.

Školení pro organizace zavádějící nebo integrující systémy managementu:

Školení interních auditorů (systémy managementu)

  • Individuální či skupinové (dle směrnice pro auditování – ISO 19011)

Školení, výcvik a odborné přednášky o nových legislativních úpravách

  • V oblasti QMS, EMS, BOZP, EnMS, ISMS

Školení pracovníků o vlastnostech výrobků s označením CE 

  • Pro projekční, realizační a obchodní organizace, deklarace a užití výrobků s označením CE při návrhu a provádění stavby

Požadavky na stavební výrobky distribuované do ČR

  • Z členských států EU, technické požadavky na stavební výrobky při jejich zabudování do stavby podle Stavebního zákona

Postupy zkoušení stavebních výrobků výrobci v rámci systémů řízení výroby

Zkoušení vlastností výrobků a konstrukcí na stavbách

Přínosy nabízených školení

  • cesta k neustálému zlepšování systémů managementu
  • šance změnit neefektivní způsoby řízení
  • rychlá a přehledná orientace v dané problematice
  • získání aktuálních informací z oboru
  • nastavení účinných kontrolních mechanismů pro zajištění kvality produktů a procesů
  • udržování kvalifikace v oboru

Žádost o nabídku vzdělávání

Ke specifikaci Vašich požadavků a dotazů na pořádání školení využijte kontaktní formulář, naší e-mailovou adresu info@vups.cz, naši korespondenční adresu nebo fax. Naší specialisté Vás budou kontaktovat a informovat o dalším postupu.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).