Databáze CE INFO obsahuje přehledný soupis stavebních výrobků označovaných CE a souvisejících informací. Databáze je pomůckou k bezproblémovému uvedení a dodávání výrobků na trh, k bezpečnému a ekonomicky výhodnému návrhu stavby, nákupu a přejímání výrobku na stavbě.

V databázi CE-INFO jsou uvedeny informace a požadavky vztahující se ke stavebním výrobkům označovaným označením CE. Tato databáze nabízí i informace o nových postupech posuzování shody a nových povinně vydávaných průvodních dokumentech výrobku dle nového nařízení o stavebních výrobcích CPR (Nařízení EU č. 305/2011).

Vypracováváme ji na základě vydaných harmonizovaných evropských norem a jiných souvisících norem (klasifikačních, zkušebních), jejichž specifický výběr může být proveden v závislosti na oboru činnosti zákazníka.


Téměř všechny stavební výrobky jsou tzv. výrobky stanovené, tj. výrobky, jejichž použití se týká veřejného zájmu a podle platné legislativy je nutné před jejich uvedením na trh provést posouzení shody specifikované v technických normách pro výrobky. Pro výrobky, na které je výrobce povinen umístit označení CE, jsou požadavky stanovené v harmonizovaných evropských normách.

Databáze CE INFO pomáhá a usnadní výrobcům proces uvedení a dodávání výrobků na trh, projektantům k bezpečnému a ekonomicky výhodnému návrhu stavby a zhotovitelům k nákupu a přejímání výrobků na stavbě.
Zakoupením licence na používání databáze CE INFO získáte aktuální přehled požadavků na stanovené stavební výrobky, na které se vztahuje evropská legislativa a také související informace pro bezpečný výběr vhodného stavebního výrobku dle jeho určeného použití ve stavbě.

Přínosy užití Informační databáze CE INFO

  • poskytuje informace nezbytné pro uvádění výrobků na trh
  • je užitečným nástrojem pro bezpečný výběr i nákup komponentů pro stavby
  • umožňuje kontrolu aktuálních verzí harmonizovaných evropských norem výrobků

Kompetence pro poskytnutí služby

Naši kompetenci pro poskytování služeb dokládá krom vysoké profesní odbornosti také licence CTN udělená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Žádost o informace pro poskytnutí této služby

Ke specifikaci Vašich požadavků a dotazů ohledně Informační databáze CE INFO využijte kontaktní formulář, naší e-mailovou adresu info@vups.cz, naši korespondenční adresu nebo fax. Naší specialisté Vás budou kontaktovat a informovat o dalším postupu.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).