Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. působí na základě pověření Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) jako Centrum technické normalizace v oblasti tepelně izolačních výrobků, hydroizolačních výrobků a stropních podhledů. CTN VÚPS zabezpečuje normalizační činnost ve vybraných evropských normalizačních komisích (CEN/TC) a k nim příslušných národních technických normalizačních komisích (TNK).

TNK 120 Tepelně izolační materiály a výrobky

 • CEN/TC 88 Tepelně izolační materiály a výrobky

 TNK 65 Izolace staveb

 • CEN/TC 128 Střešní skládané krytiny a výrobky pro obklady stěn
 • CEN/TC 254 Hydroizolační pásy a folie
 • CEN/TC 361 Hydroizolační silnovrstvé polymerem modifikované asfaltové povlaky

 Podhledy

 • CEN/TC 357 Napínané podhledy
 • CEN/TC 277 Zavěšené podhledy
 • TNK 35 Ocelové konstrukce
 • TNK 43 Tepelná ochrana budov
 • TNK 50 Armatury
 • TNK 51 Pozemní komunikace,
 • TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové konstrukce,
 • TNK 75 Vzduchotechnická zařízení
 • TNK 94 Vodárenství
 • TNK 95 Kanalizace
 • TNK 99 Kámen a kamenivo
 • TNK 106 Management životního prostředí
 • TNK 112 Chladící technika
 • TNK 120 Tepelně izolační materiály a výrobky
 • TNK 131 Plastové potrubní systémy
 • TNK 134 Asfalty a asfaltová pojiva

CTN zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti působnosti uvedených evropských technických komisí. V těchto oblastech CTN řídí hlasování a připomínkování nových evropských technických norem a podílí se na jejich zavedení na národní úrovni do soustavy ČSN. Zároveň se CTN podílí na tvorbě národních technických norem.

Žádost o bližší informace k činnostem CTN

Ke specifikaci Vašich požadavků a dotazů ohledně činnosti CTN využijte kontaktní formulář, naší e-mailovou adresu info@vups.cz, naši korespondenční adresu nebo fax. Naší specialisté Vás budou kontaktovat a informovat o dalším postupu.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).