Stálá jakost svařování nosných spojů betonářské oceli ve výrobních závodech i na stavbách je základním předpokladem bezpečnosti železobetonových konstrukcí. Požadavky na materiál, navrhování a provádění nosných svarových spojů, svářečský personál, požadavky na kvalitu, kontrolu a zkoušení stanoví ISO 17660-1.

Norma zahrnuje požadavky na svarové spoje mezi tyčemi z betonářské oceli a jinými ocelovými součástmi, jakými jsou spojovací prvky a vložené kotvy, včetně prefabrikovaných celků.

Požadavky na jakost svařování betonářské oceli je vhodné zapracovat do dokumentace systému managementu kvality dle ISO 9001 jako zvláštní proces.

Systém jakosti svařování betonářské oceli dle ISO 17660-1 je určen zejména pro výrobce železobetonových výrobků a konstrukčních kovových dílů. Systém jakosti svařování betonářské oceli využijí montážní organizace stavebních konstrukcí, mostů, produktovodů apod., u kterých je třeba respektovat předpisy TKP 19 SŽDC a ŘSD pro ocelové mosty a konstrukce, TP 86 Mostní závěry, TP 193 Svařování betonářské výztuže a jiné typy spojů.

Držitel certifikátu systému jakosti svařování dle ISO 17660-1 má možnost zúčastňovat se výběrových řízení pro stavby dopravní infrastruktury a pozemní stavby tam, kde je požadováno plnění předpisů TKP 19 SŽDC a ŘSD pro ocelové mosty a konstrukce, TP 86 Mostní závěry, TP 193 Svařování betonářské výztuže a dalších. Certifikát podle požadavků ISO 17660-1 je důvěryhodným dokumentem pro zákazníky. Tato certifikace jako neakreditovaná služba s prověřením požadavků EN 1090-2 prokazuje schopnost výrobce pracovat s betonářskou ocelí a provádět na tomto materiálu nosné svary.
Certifikaci podle ISO 17660-1 může provádět certifikační orgán pro systémy managementu, který disponuje experty pro tavné svařování kovů s rozšířením kvalifikace na svařování betonářské oceli.

Přínosy certifikace svařování betonářské oceli

  • prokázání výkonu kontroly všech operací procesu svařování betonářské oceli
  • prokázání provádění nejefektivnějšího procesu svařování a plnění požadavků na jakost dle ISO 17660-1
  • prokázání stálé jakosti svařování nosných spojů betonářské výztuže
  • lepší postavení při výběrových řízení zejména na zakázky SŽDC a ŘSD
  • prokázání technické způsobilosti, personálního vybavení i ověřených kontrolních postupů
  • nezávisle dozorovaný proces svařování betonářské oceli

Náš certifikační orgán pro systémy managementu nabízí

 • samostatnou certifikaci svařování betonářské oceli dle ISO 17660-1 – není podmínkou zavedený / certifikovaný systém managementu dle ISO 9001
 • certifikaci svařování betonářské oceli dle ISO 17660-1 současně s certifikací / recertifikací / a nezávislým dozorem ISO 9001
 • nezávislé ověření a osvědčení plnění požadavků na proces svařování betonářské oceli, jako příprava k případné certifikaci
 • poskytnutí licence na užití certifikační značky
 • vydávání osvědčení a certifikátů v cizích jazycích
 • kvalita, rychlost a odborná úroveň našich auditorů
 • běžně nabízíme možnost kombinované certifikace / dozorů systému managementu
 • široké portfolio navazujících služeb zahrnující zkoušení a certifikaci výrobků i odborné nebo znalecké posudky
 • poskytujeme informační servis o změnách technických požadavků na stavební výrobky, změnách určených technických norem a právních předpisů

Dále nabízíme:

Certifikát svařování betonářské oceli

Certifikát ISO 17660-1 je významný dokument organizace, kterým dokládá kvalitu procesu svařování betonářské oceli při prezentaci svých činností, výrobků a služeb při nabídkách, výběrových řízeních, na svých webových stránkách apod.

Platnost certifikátu je 3 roky a je podmíněna ročními dozorovými audity s kladným výsledkem. Na certifikátu je uveden rozsah činností a lokalit, na které se certifikát vztahuje, tedy činnosti / procesy, které byly prověřovány (auditovány). Certifikáty vydáváme na přání firmy i v cizojazyčných verzích.

Ke stažení

Přihláška k certifikaci svařování betonářské oceli – první / opakovaná certifikace.

Přihlášku prosím zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 • podání přihlášky u certifikačního orgánu a její posouzení
 • uzavření smlouvy o certifikaci a dozorech dle ČSN EN ISO 17660-1
 • jmenování auditního týmu
 • audit 1. stupně – posouzení klíčových požadavků ČSN EN ISO 17660-1
 • audit 2. stupně – certifikační audit u klienta
 • zpracování Zprávy z auditu (2. stupeň)
 • výkon certifikace: vydání certifikátu dle ČSN EN ISO 17660-1
 • realizace dvou dozorových auditů po dobu platnosti certifikátu, při kterých je potvrzena platnost certifikátu s přílohou

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).