EPD + Certifikace výrobků šetrných k ŽP

In Upozornění by VUPSadmin

Výrobky určené pro použití v šetrných, ekologických stavbách Požadavky na stavební výrobky se stanovují podle účelu / funkce výrobku ve stavbě. Např. zdicí tvarovka může být určena, jak pro nosné,...

Novinka v oblasti BOZP na staveništích

In novinky by VUPSadmin

S účinností od 1.5.2016 platí nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích ...

Důvěryhodné certifikáty

In novinky by Pavel Keim

Stále více poradenských a konzultačních společností vydává firmám certifikáty, které hýří hologramy a podobnými znaky, jejich grafika budí dojem „úředního“ a ...