Odborný seminář konaný pod záštitou MPO – 10.11.2015

Snižování dopadu výroby stavebních výrobků na životní prostředí,
novela nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Zveme Vás na odborný seminář, který se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu dne 10. listopadu 2015 od 9.30 v Praze 6 – Dejvicích, který je určen všem výrobcům stavebních výrobků a­ stavebním firmám – zhotovitelům.

Získáte informace o novele nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a souvztažně o nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, které stanovují nové požadavky na kvalitu stavebních výrobků a na dopad jejich výroby a užití na životní prostředí.

Program semináře:

 • Novela nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve vztahu k novému základnímu požadavku na stavební výrobky, „Udržitelné využívání přírodních zdrojů“
 • EPD – Environmentální profil výrobku jako nástroj k plnění nových požadavků na stavební výrobky
 • Zefektivnění výrobního procesu z hlediska jeho dopadu na životní prostředí a snížení nákladů na výrobu
 • Porovnání kvality stavebních výrobků z hlediska jejich dopadu na životní prostředí
 • Využití šetrných výrobků při navrhování udržitelných staveb

V rámci semináře vystoupí:

 • Ing. Ludmila Kratochvílová – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Odbor stavebnictví a stavebních hmot – vedoucí oddělení stavebních hmot
 • Ing. Marie Tichá – LCA expert, Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • ing. Lubomír Keim, CSc. – ředitel Autorizované osoby 227
 • Mgr. Barbora Vlasatá – vedoucí certifikačního orgánu pro EPD
 • odborníci ze společnosti Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.

Odbornými garanty semináře jsou:

 • Mgr. Barbora Vlasatá – vedoucí certifikačního orgánu pro EPD
 • Ing. Jan Weinzettel, Ph.D. – LCA expert, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Těšíme se na setkání s Vámi a na společně strávený čas využitý k výměně poznatků a zkušeností

 

Registrační formulář pro účast na odborném semináři