Inovační vouchery, finanční zdroje pro Váš rozvoj – Výzva II.

In novinky by VUPSadmin

Program podpory vyhlásilo MPO 30.6.2017, ukončení příjmu žádostí je 31.12.2017.

Pro koho je program určen? Pro malé a střední podniky, projekt musí být realizován v ČR mimo hl. m. Prahy.

Na co lze získat podporu?  Na nákup poradenských a expertizních služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací nebo akreditovaných laboratoří – např. provádění zkoušek – testování výrobků včetně možnosti certifikace, provádění analýz, návrh nových technologických postupů, optimalizace, rozšíření poskytování služeb apod.

Výše absolutní dotace: 50 000 – 299 000,- Kč

Výhody inovačních voucherů:

  • minimum nutných dokladů
  • jednoduchá žádost administrace
  • rychlé vyhodnocení žádosti

Budeme Vašim spolehlivým partnerem pro získání dotace