EPD + Certifikace výrobků šetrných k ŽP

In Upozornění by VUPSadmin

Výrobky určené pro použití v šetrných, ekologických stavbách

Požadavky na stavební výrobky se stanovují podle účelu / funkce výrobku ve stavbě. Např. zdicí tvarovka může být určena, jak pro nosné, tak i nenosné, výplňové zdivo.

Novým, sedmým základním požadavkem je „Udržitelné využívání přírodních zdrojů“. Nový základní požadavek stanoví nařízení vlády č. 215/2016 Sb. novelizující nařízení vlády č.163/2002 Sb., které se vztahuje na všechny stanovené stavební výrobky, mimo těch, které jsou označovány CE.

Chce-li výrobce určit a uvádět na trh stavební výrobek jako vhodný pro použití vyžadující deklaraci environmentálních vlastností pro posuzování udržitelnosti staveb, je povinen deklarovat environmentální vlastnosti výrobku, formou nezávislého ověřeného EPD.

Naše Autorizovaná osoba č. 227, tak může vydat certifikát výrobku s odkazem na nezávisle ověřené EPD vlastním certifikačním orgánem pro EPD, akreditovaným ČIA.

Dále ke stažení e-INFORMACE „Nový základní požadavek na environmetální vlastnosti stavebních výrobků, jako požadovaný zdroj pro návrh hodnocení budov šetrných k životnímu prostředí a způsob jejich deklarace“